HƯỚNG DẪN TẦM TIÊN CHÚC PHÚC

1. Điểm Tầm tiên:
- Sơ được 1 điểm 
- Cao + 5 điểm 
- Siêu đỉnh + 15 điểm .

2. Điểm được đồ Trực tiếp:

2.1 Đồ tím:

Vũ khí - 109 điểm. 
Giày - 75 điểm.
Áo - 55 điểm.
Nón - 55 điểm.

2.2 Đồ đỏ:

Nón - 259 điểm.
Áo -259 điểm.
Giày - 345 điểm.
Vũ khí - 519 điểm.

2.3 Đồ vàng:

Áo vàng - 739 điểm.
Nón - 739 điểm.
Giày -999 điểm.
Vũ khí - 1480 điểm.

3. Lưu ý:

-Chúa Công có ba lần làm mới miễn phí món đồ mà Chúa Công muốn tại thanh chúc phúc. Hết 3 lần tốn vàng.

-Thanh chúc phúc tương tự như thanh chúc phúc của nâng bậc thú. Nhưng điểm chúc phúc không nhân hai khi xuất hiện dòng "x2 tỷ lệ bạo kích".

-Cách tầm tiên hiệu quả nhất là dùng sơ và cao để nâng điểm tới 40-50% của thanh đó. Sau đó dùng 10 lần tầm tiên siêu để nó ăn trực tiếp dễ hơn.
Ví dụ Chúa Công có sẵn 55 điểm Chúa Công dùng 3 Cao để thanh lên 70 điểm lúc này còn cần ( 189 điểm để lấy áo giáp đỏ) Chúa Công dùng 9 tầm tiên ( thật ra là 9 đối với tầm tiên 10 lần) thế là Chúa Công được cái nón trực tiếp và dư ra 45 điểm ở thanh tiếp theo . Vậy tức là tại phát thứ 7 của 10 phát Chúa Công đã đạt đồ trực tiếp nên 3 phát còn lại nó tính cho thanh kế tiếp.
Vậy 70 + 7x15 = 175 điểm /259 Chúa Công đã đạt đồ trực tiếp và 3x15 điểm là tính qua thanh chúc phúc cho món đồ kế tiếp.

Nên chơi chúc phúc siêu khi đang có sự kiện tầm tiên theo mốc.

 

Với hướng dẫn này Chân Cơ hy vọng các Chúa Công có thể Tầm Tiên một cách hữu ích nhất.